Naši návštěvníci

Zdravotní postižení téměř vždy znamená významný zásah do lidského života. 
Je potřeba se zorientovat, vyhodnotit aktuální potřeby a možnosti jejich uspokojení. 
Přijde souběh situací, často ústících do poznání, že s postižením sice mnoho aktivit dělat lze, ale už jinak...

Hledání vhodných postupů pro každého jednotlivce otevírajícího naše dveře s očekáváním účinné rady je naše stěžejní náplň. 
Lhostejno, zda přichází pro inspiraci rodič postiženého dítěte, pedagog, student, sám postižený osobně, lékař z úrazovky, profesionál v problematice či investigativní žurnalista. 
Mnohdy lze využít postupy a řešení ověřená léty lidské praxe, jindy je nutné trpělivě - naprosto nezávisle na čase - hledat a zkoušet postupy nové. Úspěšnost a efektivita se v takovém případě ukáže až s odstupem času, oproti rychlokvašným řešením ad-hoc upřednostňujeme řešení náročnější, ale vedoucí k dlouhodobé stabilitě. Základní podmínkou pro naši práci však zůstává pozitivní vlastní motivace těch, kteří k nám směřují.

Historie projektu

V počátcích tohoto tisíciletí byly naše prostory rozhodnutím Zastupitelstva města Zlína vyhrazeny aktivitám pro těžce tělesně postižené děti a děti s těžkým kombinovaným postižením.

Postupem času adekvátně rostoucím potřebám byly tyto aktivity přesměrovány do prostor více odpovídajícím specifice organizace provozu zařízení a formám práce s touto cílovou skupinou.

Uvolněný prostor svou volností přímo nabízel využití pro volný čas, jeho bezbariérovost pak cílovou skupinu - občany se zdravotním postižením. Do uvedení zákona o sociálních službách se pro zařízení používal název Městský stacionář pro zdravotně postižené KLUB Íčko. 

Do té doby také výborně mohla probíhat spolupráce s DDM Astra Zlín, se změnou zákona přišla i progresivní změna - stali jsme se součástí obsahově velmi blízké organizační jednotky, a to Střediska volného času Ostrov radosti Zlín.

Informace o nás

Detašované pracoviště Střediska volného času na ulici Miloše Knesla č.p. 4056 ve Zlíně je pravděpodobně jediným volnočasovým zařízením v pozici organizační složky statutárního města v České republice, které se specializuje na programy prevence sociální exkluze a segregace osob se zdravotním postižením, zejména mládeže po ukončení základní školní docházky.

Stálou nabídku tvoří:

počítače + internet

3

elektronické šipky

1

hudební nástroje

Casio, Orf

stolní tenis

video, CD přehrávač, společenské hry

výtvarný ateliér 

max 6 osob, batikování, malování na sklo, ubrousková technika

výukové a paměťové počítačové programy pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

max 3 osoby současně

pomůcky pro rozvoj individuální motoriky OZP

masážní křeslo

1

šachový kroužek

max 10 osob

boccia

max 12 osob, 2 sady

sálový curling

max 6 osob, 1 sada

florbal pro OZP

max 10 osob

hudební studio

max 10 osob, mix, 2x repro, 4 mikrofony

Kontakt

Mgr. Radka Špicová, Eva Ostřanská a Petr Julina SVČ Ostrov radosti Zlín
detaš. prac. KLUB ÍČKO
ul. Miloše Knesla 4056
76001 Zlín
+420 773765204 klub.icko@tiscali.cz